SANUS PER DIALOGUM

Välkommen till Magnus Bjurhammar, leg psykolog, leg psykoterapeut och handledare.

I min privata mottagning tar jag emot patienter för psykoterapi, rådgivning och krisbearbetning.

Jag arbetar mest med psykoterapi på psykodynamisk grund, men även mycket med krisbearbetning, stress och utbrändhet, personliga kriser och konflikter. Jag arbetar då med olika psykologiska behandlingsformer, anpassade för respektive problem. Det är alltid viktigt att hitta en personlig överenskommelse om syn på problemen och lämplig behandling!

För att boka tid är det enklast att kontakta mig per telefon 070-601 05 00. Jag sitter ofta i samtal, så lämna gärna ett röstmeddelande eller skicka ett sms!

 Fortsätt »