SANUS PER DIALOGUM

 

Min privatmottagning

Kontaktinformation

Länkar till sidor med psykolog- eller psykoterapianknytning jag gjort

Några av mina andra sidor...

OBSERVERA! För närvarande kan jag inte ta emot nya patienter, de närmaste månaderna.

Besök kostar 800:- kr/tim. Landstingets högkostnadsskydd gäller inte.
Du rekommenderas i första hand ta kontakt med din hälsocentral, som ska ha tillgång till psykolog. De kan även hänvisa vidare till lämplig vårdgivare.